Nepojmenovan dokument

Při revizi se provádí:


 

Maximální lhůty mezi revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610  (v měsících)

 

ČSN 33 1600 - Revize a kontroly ručního elektrického nářadí

Kontroly elektrického ručního nářadí se provádějí před každým výdejem, příp. před každou směnou.

 


Skupina použití

třídy ochrany nářadí

 

 I 

II

III

A – používané jen občas
(do 100 provozních hod/rok)

6

12

12

B – používané často - krátkodobě
(100-250 provozních hod./rok)

3

6

6

C – používané často delší dobu
(více než 250 provozních hod./rok)

2

3

3

 

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů

 

skupina

spotřebiče držené v ruce
třída I / Třída II

spotřebiče přenosné

spotřebiče nepřenosné
a připevněné

 

revize

kontrola

revize

kontrola

revize

A

před každým
vydáním uživateli

před každým
vydáním uživateli

podle ČSN 33 1500

B

3/6

před použitím

6

před použitím

podle ČSN 33 1500

C

6/12

před použitím

24

před použitím

podle ČSN 33 1500

D

12

před použitím

24

před použitím

podle ČSN 33 1500

E

12

před použitím

36

před použitím

podle ČSN 33 1500

 

 

Skupina A

spotřebiče pronajímané

Skupina B

spotřebiče používané ve venkovním prostředí ( stavby, park..)

Skupina C

spotřebiče používané pří řemeslné výrobě ve vnitř. prostorách

Skupina D

spotřebiče používané ve veřejně příst. prostorách (školy, hotely..)

Skupina E

spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

Vysvětlivky:
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

 

 

UP HOME